Wspólne rozliczenie PIT 2013

Preferencje podatkowe w rocznych rozliczeniach PIT dotyczą między innymi możliwości rozliczenia się razem ze współmałżonkiem. W takim przypadku małżonkowie wypełniają tylko jedną, wspólną deklarację PIT na odpowiednim dla nich formularzu. Wspólne zeznanie podatkowe niesie za sobą wiele korzyści. Przede wszystkim, składany jest tylko jeden PIT i opodatkowane są dochody łączne współmałżonków. Podatek wyliczany jest w kwocie podwójnej, liczonej od połowy łącznej kwoty dochodów współmałżonków.

Warunki łącznego opodatkowania
Aby móc skorzystać z rozliczenia PIT razem z małżonkiem, należy spełnić zapisane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych warunki. Przede wszystkim, małżonkowie muszą pozostawać przez cały rok podatkowy w ustroju ustawowej wspólności majątkowej. Jeśli wybiorą inny ustrój majątkowy dla swojego związku, wówczas wspólne rozliczenie ze współmałżonkiem nie będzie możliwe.

Małżeństwo musi też trwać nieprzerwanie przez cały rok. Jeśli małżonkowie wzięli ślub w trakcie trwania roku podatkowego, będą mieli możliwość wspólnego rozliczenia PIT za kolejny rok podatkowy 2014. Rozwód przekreśla możliwość skorzystania z takiej preferencji podatkowej, ale małżonkowie pozostający w separacji nadal mają możliwość wspólnego rozliczenia się z podatku.

Kolejnym warunkiem jest złożenie w Urzędzie skarbowym oświadczenia, że podatnicy będą rozliczali się łącznie z fiskusem. Takie oświadczenie musi mieć formę pisemną, polegającą na zaznaczeniu odpowiedniej rubryki w formularzu PIT. Z preferencji podatkowej polegającej na wspólnym rozliczeniu ze współmałżonkiem nie skorzystają podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatkiem liniowym, podatkiem tonażowym lub kartą podatkową.

Przy wspólnym rozliczeniu warto zapoznać się z ulgami i odliczeniami od podatku oraz darmowym programem do PIT.

 

Leave a Reply